הפרויקטים שלנו

סקר הנדסי במפעל הייטק בקריית גת

סקר הנדסי מפורט – אצטדיון באר שבע ע”ש טרנר

תכנון תמיכות לצנרת

ביצוע חישובי פרטים לפרויקט גשרי שילוט באיילון

סקר הנדסי לגשרי שילוט בכבישים בינעירוניים ראשיים ברחבי הארץ